wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn heel belangrijk, zowel jij als consument als Pa West Detailhandel worden hierdoor beschermd. Pa West   Detailhandel past in haar algemene voorwaarden de wet Verkopen op Afstand toe voor een betere bescherming van jou als klant!


Algemeen
Goede algemene voorwaarden zijn heel belangrijk, zowel de consument als de webwinkelier worden hierdoor beschermd. Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid over alle rechten en plichten die beide partijen hebben. Dus niet alleen een overzicht van levertijden, betalingsmogelijkheden verzendkosten etc. maar ook over onderwerpen als garantie, overmacht, aansprakelijkheid en de Wet verkopen op afstand.
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien je een koopovereenkomst met  NLBABY.NL aan gaat. Onder klant wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
NLBABY staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 000027779998 met BTW nummer NL243098479.B02.
Pa West Detailhandel behoudt zich het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud van de website na verloop van tijd te wijzigen.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Pa West Detailhandel . Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Niets van deze site mag zonder toestemming van Pa West Detailhandel door derden gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Pa West Detailhandel.

Artikelen
Alle op de website Boeffy.nl weergegeven artikelen zijn voorradig, tenzij anders vermeld. Indien het bestelde artikel onverhoopt niet voorradig is zal Pa West Detailhandel   de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en de verwachte levertijd aangeven.
Wanneer de klant niet akkoord gaat met deze levertijd heeft deze het recht de aankoop van dit artikel kosteloos te annuleren. Een eventuele betaling voor dit artikel welke al is gedaan zal worden terugbetaald.
Alle afbeeldingen en specificaties van de artikelen aangeboden op Pa West Detailhandel worden zo goed mogelijk weergegeven. Desondanks kan een artikel op detail afwijken van de op de website getoonde foto en/of genoemde specificatie. Pa West Detailhandel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de op de website getoonde informatie en de werkelijkheid.

Bestelprocedure
In de categorieën in ons linker side-menu ('Zoeken naar:') vind je onze producten.
Vervolgens kies je de producten die je wilt aanschaffen door op de winkelwagen ('Toevoegen') button te klikken. Wil je meer dan 1 artikel aanschaffen klik dan op ''Doorgaan'' of wanneer je al voor ''Mandje'' hebt gekozen kies je voor "Verder winkelen". Is jouw winkelwagentje naar wens gevuld, klik dan op "afrekenen". Geef nu jouw naam en adresgegevens op. Eventueel kun je een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat bij een volgende aankoop jouw gegevens automatisch worden ingevuld (dit is optioneel). Klik op "Volgende".
Je komt nu in het scherm om de gewenste verzendmethode te kiezen. Klik direct op ''Volgende'' aangezien al onze pakketten via DPD worden verstuurd. Selecteer de gewenst betaalmethode (iDEAL, en klik op ''Volgende''. Controleer jouw bestelling en adresgegevens. Klik op "Bevestig bestelling'' (om te betalen via iDEAL) en jouw bestelling is geplaatst. Je kunt op elk moment annuleren totdat je klikt op de knop "Bevestig bestelling''. Er worden geen gegevens aan ons verzonden totdat je op de knop "Bevestig bestelling'' klikt. Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Betaling van de bestelling geschiedt altijd vooraf. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van het gehele (aankoopbedrag + verzendkosten) aan Pa West Detailhandel verschuldigde bedrag. Wanneer de betaling niet binnen 7 dagen na het ontvangen van de bevestigingsmail is voldaan wordt de bestelling geannuleerd en gaan de bestelde artikelen weer terug in de verkoop waarmee de koopovereenkomst komt te vervallen. Betaling vindt plaats via onderstaande betalingsmethoden die worden aangeboden op de website:
- PayPal
Wat is PayPal? PayPal is een online betaalservice waarmee je op eBay en in andere online winkels kunt betalen. Maar je kan met PayPal ook online geld overmaken naar familie en vrienden of geld ontvangen. PayPal heeft wereldwijd ruim 150 miljoen rekeningen. Je kan betalen vanaf jouw bank of giro, creditcard, of via het saldo van uw PayPalrekening. Meer informatie over PayPal vind je op http://www.paypal.nl.
- Overschrijven van het totaalbedrag op rekeningnummer NL 91 INGB 0006093959 t.n.v. van der Mijl te Dieren (betaling vooruit d.m.v. internetbankieren via overboeking per bank of giro), onder vermelding van jouw naam, adres, ordernummer en besteldatum.
Na het plaatsen van een bestelling via onze site ontvang je een e-mail waarin het aankoopbedrag en de verzendkosten staan aangegeven. Ons streven is de klant binnen 24 uur een bevestiging per e-mail te sturen. Na ontvangst van deze e-mail dient het totaalbedrag binnen 7 dagen overgemaakt te zijn via een van bovenstaande betaalmethoden.

Disclaimer
Wij hebben veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Pa West Detailhandel, Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen, vergissingen of (type)fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op via de site ter beschikking gestelde informatie. Met het gebruik van deze website (webwinkel) verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website bij de gebruiker ligt. Alle prijzen zijn weergegeven in EURO. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Garantie en Aansprakelijkheid
Accepteer nooit beschadigde pakketten, Pa West Detailhandel ,geeft dan geen garantie meer. Pa West Detailhandel, is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres. Pa West Detailhandel , garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en vrij zijn van welke gebreken ook. Alle artikelen die in het assortiment van  Pa West Detailhandel , zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan baby- en kinderartikelen moeten voldoen.
Mochten er onverhoopt toch klachten over een artikel bestaan kan de klant zich wenden tot  Pa West Detailhandel, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant/groothandel. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant/groothandel. Pa West Detailhandel , kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Pa West Detailhandel  geleverd artikel. Ook is Pa West Detailhandel , niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Leveringsvoorwaarden en Annuleren
PA doet al het mogelijke om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.  Als Pa West Detailhandel , de door jou bestelde artikelen op voorraad heeft worden deze na betaling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
Indien wordt afgeweken van bovenstaande termijn omdat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, om welke reden dan ook, ontvangt de klant daarvan bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de gehele bestelling of de resterende bestelling binnen 3 werkdagen na de ontvangst van het bericht schriftelijk te annuleren. Het is altijd mogelijk een bestelling te annuleren indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos.
Annuleer je de bestelling, nadat deze aan jou verzonden is, dan dien je het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Pa West Detailhandel , reeds een betaling van jou heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan je terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als je de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).
Je kunt deze annulering doorgeven per e-mail (poyrazamsterdam@gmail.com Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Pa West Detailhandel kan worden toegerekend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, kan nooit aanspraak geven op schadevergoeding. Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan DPD en zullen worden bezorgd op het door jou aangegeven adres. Indien je aan Pa West Detailhandel , opgave doet van een adres is Pa West Detailhandel, gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden tenzij je aan Pa West Detailhandel , schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen dienen te worden gezonden.

Overmacht
Ingeval van overmacht heeft Pa West Detailhandel het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pa West Detailhandel ,kan worden toegerekend. 

Prijzen en Aanbiedingen
Alle genoemde productprijzen op onze website zijn in euro’s, inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. Let op : Gratis verzending vanaf 20 euro gratis ! Verzendkosten zijn  tot  20 euro  € 5,50  inclusief  BTW. Pa West Detailhandel neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf-, type- of zetfout. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Als jouw bestelling bij ons binnen is krijg je van ons een e-mail met daarin het aankoopbedrag en de verzendkosten vermeld. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Privacy Policy
Pa West Detailhandel , respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Pa West Detailhandel , zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. 

Pa West Detailhandel, gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
Om het winkelen bij Pa West Detailhandel , zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven op onze website.
Als je bij Pa West Detailhandel , een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, jouw gegevens op een Secure Server. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat jouw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeven te worden ingevuld.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. 
Pa West Detailhandel verkoopt uw gegevens niet
Pa West Detailhandel zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer.  Pa West Detailhandel gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Pa West Detailhandel , geen cookies ontvangt.
Mocht je nog vragen hebben over de Privacy Policy van Pa West Detailhandel dan kun je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie. Indien je van Pa West Detailhandel , geen commerciële aanbiedingen wenst te ontvangen kun je dit per e-mail aan ons bevestigen.

Reclamering
Als het artikel tijdens transport, defect, beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dien je dit binnen 3 dagen na levering via e-mail  (poyrazamsterdam@gmail.com Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) aan Pa West Detailhandel ,te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de klant ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 3 dagen na levering de gebreken meldt vervalt ieder recht op reclamering.
Reclameringen dienen door de klant gemotiveerd en onder vastlegging van relevant bewijs bij  Pa West Detailhandel te worden gedeponeerd. Pa West Detailhandel , dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde artikelen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering. Pa West Detailhandel is niet aansprakelijk voor pakketten welke zijn zoekgeraakt bij DPD, al onze zendingen zijn voorzien van een Track & Trace code welke de status van de zending aangeeft. Op verzoek kunnen wij je het DPD nummer doorgeven zodat je het pakker zelf kunt volgen.

Ruilen en Retourneren
Wet verkopen op afstand
De wet verkopen op afstand is van toepassing bij een consumentenkoop.
Wanneer een artikel niet aan jouw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren. Het verzendrisico voor retournering en/of ruilen is voor rekening van de klant. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden: Na bezorging van jouw bestelling heb je 7 werkdagen de tijd om de artikelen ZONDER OPGAVE van redenen te ruilen of te retourneren, ingaande op de dag van levering. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief. De artikelen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen c.q. ongebruikt zonder enige vorm van gebruikssporen en in de originele verpakking. Graag jouw retourzending van de artikelen per e-mail  poyrazamsterdam@gmail.comDit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) aan Boeffy kenbaar maken. Wil je de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dien je terug te sturen naar onderstaand retouradres. Pa West Detailhandel, zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan je terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor jouw rekening. Ook bij het retourneren van een deel van jouw bestelling zijn de verzendkosten voor jouw rekening. De aankoopsom van het door jou geretourneerde deel van de bestelling zal aan je worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd. Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Pa West Detailhandel ,kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, of post. Je dient hierbij in ieder geval jouw volledige naam en factuurnummer te vermelden. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens jouw bankrekeningnummer nodig. Let op: het rekeningnummer dat je opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan je de betaling aan Pa West Detailhandel , hebt gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen (inclusief verzendkosten) worden na ontvangst van de artikelen uiterlijk binnen 14 dagen aan je overgemaakt of zoveel mogelijk eerder.
Retouradres:
Pa West Detailhandel
Willem Kruyshaarstraat 14
1505AZ  Zaandam
Alle artikelen in ons assortiment zijn voorradig tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn in Euro exclusief verzendkosten. Mocht u vragen hebben aarzel dan ons te mailen
Winkelwagen
Login
Bovenkant formulier